rp-pune-logo

PUNE SPEAKERS 2016

Shri Shashikant Limaye
Shri Shashikant Limaye
OSD/Head- Pune Metro Rail Project
Shri Ishwar Parmar
Shri Ishwar Parmar
Chairman & Managing Director, ISHWAR PARMAR GROUP
Abhijit Jagtap
Abhijit Jagtap
Director,
Skyi Developers
Abraham Mathew
Abraham Mathew
AVP – Sales & Marketing,
Sobha Developers
Bal Kulkarni
Bal Kulkarni
Managing Director,
Delcons Consultants India Pvt. Ltd.
Darshana Parmar Jain
Darshana Parmar Jain
Deputy Managing Director, Ishwar Parmar Group
Himanshu Agrawal
Himanshu Agrawal
Director,
Brahmacorp
Joy Sanyal
Joy Sanyal
National Director,
JLL India
Kajal Malik
Kajal Malik
Chief Marketing Officer, Guardian Corporation
Nilotpol Kar
Nilotpol Kar
Business Director, South Asia, for the Construction Chemicals, Division of BASF India Ltd
Ravi Varma
Ravi Varma
Chairman,
NAR India
Sarvesh Javdekar
Sarvesh Javdekar
Director,
Vilas Javdekar Developers
Shrikant Paranjape
Shrikant Paranjape
Chairman,
Paranjape Schemes Constructions Ltd.
Sudhir Nair
Sudhir Nair
Director,
CRISIL
Suresh Castellino
Suresh Castellino
National Director
Investment Services,
Colliers International
Vishal Jumani
Vishal Jumani
Director,
Supreme Universal